ΦΟΙΒΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι ευρέως γνωστή καθηγήτρια περιβαλλοντικών οικονομικών και ηγέτης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι αναγνωρισμένη ως πρωτοπόρος σε καινοτόμα, ανθρωποκεντρικά, διεπιστημονικά συστήματα για τη βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ φύσης, κοινωνίας και οικονομίας. Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των γυναικών οικονομολόγων στον κόσμο με τις περισσότερες αναφορές στο επιστημονικό της έργο, με 15 δημοσιευμένα βιβλία και περισσότερα από 300 δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα.

Η καθηγήτρια Κουντούρη είναι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου (στην υψηλότερη ακαδημαϊκή βαθμίδα του πανεπιστημίου) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκλεγμένο μέλος (Δεκέμβριος 2020)  του World Academy of Art and Science και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2019-2025) -με περισσότερους από 1200 συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς σε περισσότερες από 75 χώρες μέλη.

Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι επίσης ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εστιάζοντας στη διεπιστημονική έρευνα σε κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά συστήματα. Είναι επίσης συνεργάτης καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας «Αθηνά» όπου ίδρυσε και διευθύνει επιστημονικά τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (Μ.ΑΑ) και το EIT Climate-KIC Hub Greece του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, εστιάζοντας στην επιτάχυνση των τεχνολογικών και κοινωνικών καινοτομιών για τη μετάβαση σε μια ουδέτερη από το κλίμα οικονομία.

Η καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη είναι επίσης συμπρόεδρος του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Ευρώπης UN SDSN. Η ηγεσία του UN SDSN-Europe αποτελείται από τα υπάρχοντα εθνικά δίκτυα SDSN ανά την Ευρώπης και αποστολή του είναι να χρησιμεύσει ως επιστημονική διεπαφή με τη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η καθηγήτρια Φ. Κουντούρη είναι πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών για το Περιβάλλον και την Οικονομία ICRE8 και πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλευτικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δασικoύ Ινστιτούτου.

Είναι μία από τους Επιτρόπους της διεθνούς κύρους Επιτροπής Lancet για τον COVID-19 για την οποία συν-προεδρεύει την «Ειδική ομάδα για την ανάκτηση πράσινων θέσεων εργασίας» (“Jobs-based Green Recovery Task Force”). Ηγείται της Ομάδας Ανώτερης Εργασίας του Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) για τους « Τρόπους μετασχηματισμού για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», συν-ηγείται της Πρωτοβουλίας Βιώσιμης Ναυτιλίας και Λιμένων του UN SDSN, και της Πρωτοβουλίας 4-seas Blue Growth (UN SDSN). Είναι επίσης μέλος του δικτύου CEPR (Κέντρο Ευρωπαϊκής και Πολιτικής Έρευνας) (RPN) για Κλιματική Αλλαγή, είναι μέλος της Πρωθυπουργικής Επιτροπής για το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, καθώς και της επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές, ερευνητικές και πολιτικές  επιτροπές.

Η καθηγήτρια Κουντούρη ενεργεί ως σύμβουλος στην European Commission, World Bank, European Investment Bank, European Bank of Reconstruction and Development, OECD, UN, NATO, WHO και σε πολλά εθνικά και διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς, καθώς και εθνικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Επίσης η καθηγήτρια Κουντούρη είναι μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου σε περισσότερα από 20 επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

Από το 1997, έχει συντονίσει περισσότερα από 100 διεπιστημονικά προγράμματα έρευνας, και στις πέντε ηπείρους, επικεντρωμένα  σε τομείς όπως αειφόρος ανάπτυξη, μείωση και προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής, οικονομικά της συμπεριφοράς και οικονομετρία, οικονομικά της ευημερείας και της ευτυχίας, Nexus φυσικών πόρων-τροφής -ενέργειας, ΄Εξυπνα Συστήματα Νερού, αποτίμηση υπηρεσιών οικοσυστήματος, μπλε ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, καινοτομία συστημάτων, καινοτομία, επιτάχυνση και εμπορευματοποίηση, και έχει προσελκύσει σημαντική ανταγωνιστική ερευνητική χρηματοδότηση. Η καθηγήτρια Κουντούρη και η μεγάλη διεπιστημονική της ομάδα (περισσότεροι από 200 ερευνητές) παρήγαγαν αποτελέσματα έρευνας και πολιτικής που συνέβαλαν στην επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενεργοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης και συνέβαλαν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Καθ. Κουντούρη έχει δώσει ομιλίες και διαλέξεις σε διεθνή φόρουμ υψηλού επιπέδου σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει βραβεία ακαδημαϊκής αριστείας συμπεριλαμβανομένων best paper awards, paper με τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση πολιτικής, Βραβείο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου κ.λπ., της καθώς επίσης και την ανταγωνιστική επιχορήγηση Synergy του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) (2020-2027), η οποία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό αστικών συστημάτων νερού επόμενης γενιάς, μέσω του συνδυασμού της επιστήμης του νερού, των συστημάτων και της θεωρίας ελέγχου, των οικονομικών, της επιστήμης αποφάσεων και της μηχανικής μάθησης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο στον κόσμο αυτή τη στιγμή που ασχολείται με συστήματα αστικών υδάτων.

Πριν από την εκλογή της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η καθηγήτρια Κουντούρη κατείχε ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο University College London, στο University of Reading και στο London School of Economics. Η καθηγήτρια Κουντούρη κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στην Οικονομική και Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο). Για τις σπουδές της έλαβε πλήρη υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και το Cambridge Commonwealth Trust.

Η καθηγήτρια Κουντούρη γεννήθηκε στην Κύπρο. Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Νικήτα Πιττή και έχουν τρεις κόρες: Χρυσήλια, Μπίλλη και Αθηνά.