ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Τί είναι

Το «Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών» (ΠΠΠ) ή «Regional Policy Monitor» (RPM) είναι Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία. Αποτελεί οργανισμό παραγωγής ερευνών, μελετών και προώθησης τεκμηριωμένων ιδεών και προτάσεων με εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι δράσεις του έχουν ως άξονα τη σταθερή βιώσιμη, δίκαιη και συμπεριληπτική ανάπτυξη των Περιφερειών.

Όραμα 

Όραμα του ΠΠΠ είναι η αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των δυνάμεων της Ελλάδας σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, ενισχύει τις συνεργασίες με την επιχειρηματική κοινότητα, συμβάλλει στην προώθηση βέλτιστων πολιτικών και συνεισφέρει στην ενίσχυση της δυναμικής των περιφερειακών υποδομών και λειτουργιών.
Συνεισφέρει ενεργά στο διάλογο για τη δημιουργία αποδοτικών συστημάτων τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης (local governance) στην Ελλάδα και ευρύτερα, με στόχο να ενισχύσουν και να εκμεταλλευτούν τη δυναμική τους και να απαντούν στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές προσκλήσεις των τοπικών κοινωνιών.

Σκοπός

Σκοπός της δραστηριοποίησης του ΠΠΠ είναι:

• Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για τα τρέχοντα και αναδυόμενα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Η σύνδεση με τη δημιουργία «τομέα Regional growth Data» στην Ελλάδα.
• Η τροφοδότηση της δημόσιας συζήτησης με αντικειμενική πληροφόρηση, τεκμηριωμένες επιστημονικές έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις περιφερειακής πολιτικής, και η προσφορά μιας διαρκούς πλατφόρμας για ζητήματα περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης στην Ελλάδα και ευρύτερα.
• Η ανάπτυξη εργαλείων και πρωτοβουλιών στον χώρο των ανοικτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους.
• Η προώθηση της ενσωμάτωσης των πολιτικών βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ.
• Η άντληση διαπεριφερειακών και διατομεακών καλών πρακτικών, γνώσεων και τεχνολογιών αιχμής από διακεκριμένα μοντέλα ανάπτυξης περιφερειών της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως.
• Η ενίσχυση της διασύνδεσης έρευνας και ανάλυσης με τον επιχειρηματικό ιστό κάθε περιφέρειας.

Τί κάνει

• Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Περιφερειακής Ανάπτυξης.
• Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης.
• Συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς.
• Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.
• Αναθέτει και χρηματοδοτεί μελέτες.
• Προωθεί την επιστημονική έρευνα και την επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Συνδέει τη δραστηριότητά του με τη δημιουργία τομέα «Regional Growth Data» στην Ελλάδα.
• Τροφοδοτεί το δημόσιο διάλογο με αντικειμενική πληροφόρηση, επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις περιφερειακής πολιτικής.
• Αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοικτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους

Ποιοι είμαστε

Ακολούθως μπορείτε να βρείτε τη διοικητική ομάδα, τη συμβουλευτική επιτροπή και τα μέλη του ιδρυτικού ΔΣ του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών.

Διοικητική ομάδα

Ιδρυτής Παρατηρητηρίου
Θεόδωρος Λουλούδης, εκδότης, επιχειρηματίας

Γενικός Διευθυντής
Έλενα Κυπαρίσση, επιχειρηματίας

Επιστημονικός Αναλυτής
Βασίλης Κασιώλας, MSc. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Υπεύθυνη Συντονισμού Περιεχομένου και Επικοινωνίας
Θεοδώρα Κανελλακοπούλου, MSc Μαθηματικός – Στατιστικός

Οικονομικό Τμήμα
Νίκος Νίκας, MA Oικονομίας & Διοίκησης


Η Συμβουλευτική Επιτροπή 

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών συμμετέχουν οι:

Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρ. Επίτροπος, πρ. υπουργός

Λούκα Κατσέλη – πρ. υπουργός

Πάνος Καρβούνης -πρ. Γενικός Διευθυντής ΕΕ

Φοίβη Κουντούρη – καθηγήτρια ΟΠΑ

Αλέκος Κρητικός – πρ. ανώτερο στέλεχος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρ. Γεν. Γραμματέας, Υπουργείο Εσωτερικών

Παναγιώτης Λιαργκόβας – καθηγητής Παν. Πελοποννήσου, πρόεδρος ΚΕΠΕ

Παναγιώτης (Πάνος) Μαϊστρος – πρ. Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης, πρ. Δ/νων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ

Αλέξανδρος Μαλλιάς – πρέσβης ε.τ.

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος – Συνταγματολόγος, πρ. Ευρωβουλευτής, πρ. πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης – Γεν. Διευθυντής Συλλόγου Φίλων της Μουσικής


Ιδρυτικά στελέχη (μέλη ΔΣ)

Θεόδωρος Λουλούδης – εκδότης, επιχειρηματίας

Δημήτρης Άσπρος – Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλος DATA Consultants

Κώστας Λουλούδης – Διευθυντής των Οικονομικών Τμημάτων Data Consultants

Γιώργος Τάραμας  – ΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασίλης Κασιώλας – MSc. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής