ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ

ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)

Πολιτικός μηχανικός (ΕΜΠ), ανώτερο στέλεχος της δημόσιας διοίκησης με μακρά εμπειρία σε θέσεις ευθύνης:

Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών Γιώργου Γεννηματά (1982–84). Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ (1985–91) και στη συνέχεια της αναπτυξιακής εταιρείας ΠΕΤΑ (1991–95), Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (1996–97). Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (1997–99). Πρόεδρος του ΟΕΕΚ (2000–02).

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας (2002–2005) και από το 2005 επιστημονικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ήταν επίσης Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής (2011–2014) και μέλος της Ομάδας Σχεδιασμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Αττικής του ΕΣΠΑ 2014–2020.