ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Με τη συνδρομή της Data Consultants συνοψίζουμε τις βασικές παραμέτρους ανάπτυξης των ελληνικών Περιφερειών όπως αυτές καταγράφονται (ανά Περιφέρεια) κυρίως από την Eurostat / ΕΛΣΤΑΤ αλλά κατά περίπτωση και άλλους θεσμικούς φορείς. Το περιεχόμενο των αρχείων (στα αγγλικά ή στα ελληνικά αναλόγως της πηγής) ανανεώνεται με βάση τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα και σταδιακά εμπλουτίζεται. 

GREEK REGIONAL ECONOMIC AND SOCIAL FACTBOOK (BASIC INDICATORS) 

 

GEOGRAPHY- RESOURCES-ENVIRONMENT
Total Area
Land Use

POPULATION DEMOGRAPHIC STATISTICS
Population size
Life expectancy at birth
Median Age

POPULATION- SOCIAL CONDITIONS
Human Development Index
Physicians per 1,000 population
Hospital beds per 1,000 population
People at risk of poverty or social exclusion

LABOUR
Size of Labor force
Unemployment
Young people neither in employment nor in education and training (15-24)

PRODUCTION
GDP
GDP per capita
GDP composition by sector
Household consumption

Tourism:
Tourism Revenue
Number of tourist arrivals
Number of beds
Number of nights spent

COMPETITIVENESS
Regional Competitive Index (RCI) 2023
Regional Competitive Index (RCI) 2019

BUSINESS ENTERPRISES
Total number of business enterprises (2019)
-Distribution of business enterprises according to sector and size
-Total revenues of business enterprises

EDUCATION-RESEARCH AND DEVELOPMENT
Gross domestic expenditure on R&D (GERD)
R&D personnel

INNOVATION
Number of Patents
Number of Trademarks

CULTURE
Museums Revenue
Museums Visitors
Sites Revenue
Sites Visitors
Libraries

INTERNATIONAL TRADE AND GLOBALIZATION
Exports and imports of goods, total values, composition and geography

Συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat για τις Περιφέρειες της ΕE: Αναλυτική καταγραφή στοιχείων από τη eurostat για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Επίσης,

το Regional Competitive Index (RCI) 2023 για το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών μπορείτε να το βρείτε εδώ

ενώ το αμέσως προηγούμενο το Regional Competitive Index (RCI) 2019 για το σύνολο των ευρωπαϊκών περιφερειών μπορείτε να το βρείτε εδώ