ΝΕΑ – RCI 2.0: Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΕ

Δείτε αναλυτικά πού κατατάσσονται οι ελληνικές Περιφέρειες με βάση την τελευταία Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια η μεταβολή τους από το 2019. Πώς καταγράφονται οι ανισότητες μεταξύ Περιφερειών που περιλαμβάνουν πρωτεύουσες κρατών-μελών ή μεγάλες πόλεις σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Από το 2010, ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ (RCI) μετρά τους κύριους παράγοντες ανταγωνιστικότητας για όλες τις περιφέρειες (επιπέδου NUTS-2) σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο RCI μέσω συγκεκριμένων δεικτών που συνυπολογίζει -εδώ μπορείτε να δείτε τη μεθοδολογία του (στα αγγλικά)-  μετρά την ικανότητα μιας περιοχής να προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις καθώς και τους κατοίκους για να ζήσουν και να εργαστούν. Η έκδοση του 2022 του ευρετηρίου βασίζεται σε μια ενημερωμένη μεθοδολογία και ως εκ τούτου αναφέρεται ως RCI 2.0

Με βάση τα αρχικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν το 2016 και το 2019, οι βαθμολογίες υπολογίστηκαν εκ νέου χρησιμοποιώντας τη νέα μεθοδολογία και επισημάνθηκαν ως RCI 2.0 – έκδοση 2016 και RCI 2.0 – έκδοση 2019

Τα ευρήματα σε επίπεδο ΕΕ

Η έκδοση του 2022 του RCI 2.0 δείχνει μεγάλες διαφορές στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, καταγράφει ένα «μοτίβο», με ισχυρές επιδόσεις των περιοχών που φιλοξενούν μεγάλες αστικές περιοχές στην ΕΕ. Το χάσμα μεταξύ της περιφέρειας της πρωτεύουσας και των υπολοίπων, ωστόσο, ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με τις πιο ανταγωνιστικές χώρες να τείνουν να έχουν μικρότερο χάσμα μεταξύ της περιφέρειας της πρωτεύουσας και των άλλων περιφερειών της, καθώς και μικρότερη εσωτερική διακύμανση.

Μεταξύ 2016 και 2022, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (LD), ενώ οι επιδόσεις των περιφερειών μετάβασης (TR) ήταν μικτές. Οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες συνέχισαν να έχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του RCI 2.0 εδώ.

Οι Περιφέρειες της Ελλάδας

Συνολικά, η εικόνα της Ελλάδας εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή (προσαρμοσμένη στη νέα μεθοδολογία). 8 στις 13 περιφέρειες έχουν βελτιώσει τη συνολική τους επίδοση ενώ κατά μέσο όρο οι ελληνικές περιφέρειες αύξησαν την επίδοσή τους από 61.6 σε 63 (στο 100 τοποθετείται ο μέσος όρος των περιφερειών της ΕΕ). Ωστόσο, η οπτική του μέσου όρου δεν είναι η πλέον ενδεικτική,

Η Αττική παραμένει η μοναδική ελληνική Περιφέρεια που χαρακτηρίζεται ως TR (transition) και πλησιάζει σημαντικά το μέσο όρο των Περιφερειών της ΕΕ και τις επιδόσεις σε αναπτυγμένες ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Αντίθετα, όλες οι υπόλοιπες ελληνικές Περιφέρειες χαρακτηρίζονται ως LD (χαμηλής ανάπτυξης).

Μπορείτε να βρείτε συνοπτικά και συγκριτικά τις επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών σε συγκεντρωτικό αρχείο εδώ. Περιλαμβάνει το σύνολο των δεικτών που καταγράφονται και αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο καταγραφής, το οποίο θα αναλύσουμε σε επικείμενες μελέτες και αναλύσεις του Παρατηρητηρίου.

Η συνοπτική καταγραφή έχει ως εξής:

photo: pexels