ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κύριος στόχος του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών  Πολιτικών είναι η συμπεριληπτική και δίκαιη ανάπτυξη όλων των Περιφερειών τη χώρας. Συμβάλλει  σε  δράσεις που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το Παρατηρητήριο  Περιφερειακών Πολιτικών συμμετέχει ενεργά στον διάλογο που διεξάγει  το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τις τοπικές Αρχές κάθε Περιφέρειας  και με πρωταγωνιστές του πολίτες κάθε τόπου και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Στο πλαίσιο αυτό το Παρατηρητήριο προετοίμασε μία σειρά μελετών  που καταγράφουν την (μέχρι σήμερα) συνεισφορά των κοινοτικών πόρων της τελευταίας περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-20). Τις μελέτες εκπόνησαν ο Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης και η Δήμητρα Τσίγκου, ερευνήτρια εξειδικευμένη σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Παράλληλα, στο πλαίσιο της θεματικής συζήτησης που φιλιξενείται σε κάθε Περιφέρεια, οι μελέτες συμπεριλαμβάνουν και μία ειδική ενόιτητα στην οποία περιγράφονται οι βασικές δράσεις της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα.

Στις διημερίδες που διοργανώνουν το Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής, ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου -και δημοσιογράφος του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ- Γιάννης Παπαγεωργίου παρουσιάζει τη μελέτη στους εκπροσώπους του Τύπου κάθε Περιφέρειας και συζητά μαζί τους για τη σημασία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο των μελετών που έχουν ήδη παρουσιαστεί καθώς και συνοτπικά στοιχεία για την κάθε μία (επισημαίνουμε ότι αναμένεται η τελευταία αναθεώρηση των προγραμμάτων ως εκ τούτων τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν).

Περιφέρεια Ηπείρου (παρουσίαση 14/1/2023) – Θεματική ενόητητα συζήτησης με τοπικούς φορείς: Υγεία (Ιωάννινα)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (28/1/2023) – Θεματική ενότητα συζήτησης με τοπικούς φορείς: Κυκλική Οικονομία και Διχαίριση Αποβλήτων (Τρίπολη)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (παρουσίαση 3-4/2/2023) – Θεματική ενόητητα συζήτησης με τοπικούς φορείς:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακή Οικονομία (εκδήλωση στα Τρίκαλα)
Γεωργία και Τρόφιμα (εκδήλωση στη Λάρισα)

Περιφέρεια Κρήτης (παρουσίαση 10/2/2023) – Θεματική ενόητητα συζήτησης με τοπικούς φορείς: Ενέργεια (Ηράκλειο)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (παρουσίαση 10/3/2023) – Θεματική ενότητα συζήτησης με τοπικούς φορείς: Ισότητα των φύλων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (παρουσίαση 18/3/2023) – Θεματική ενότητα συζήτησης με τοπικούς φορείς: Τεχνητή νοημοσύνης και μαζικά δεδομένα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (παρουσίαση 30/3/2023)

Ήπειρος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ανήλθε σε €337.076.281, εκ των οποίων €284.497.887  συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και €52.578.394 συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, επιτρέποντας την υλοποίηση άνω των 1.500 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €426 εκατομμύρια.  

Από αριστερά Νέλλη Παλαιολόγου (αναπλ. επικεφαλής Αντιπροσωπείας ΕΕ), Γιάννης Παπαγεωργίου (διευθυντής Παρατηρητηρίου) και3 Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης (επικεφαλής Γραφείου Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα)  κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στα Ιωάννινα

Πελοπόννησος

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για την Περίοδο 2014-2020 ανήλθε στα €270.342.339, εκ των οποίων το ποσό των 216.273.871 αποτέλεσε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποσό των €54.068.468 την εθνική συμμετοχή, επιτρέποντας την υλοποίηση άνω των 1.500 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €410.088.431. Η Συνεισφορά της Ένωσης για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε €348.575.163, εκ των οποίων το ποσό των €258.269.377 θα αντληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ποσό των €90.305.786 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Το υπολειπόμενο ποσό, ύψους €61.513.268, αποτελεί την εθνική συνεισφορά.

Θεσσαλία

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για την Περίοδο 2014-2020 ανήλθε στα €376.696.492, εκ των οποίων το ποσό των 301.357.191 αποτέλεσε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσό της εθνικής συμμετοχής ανήλθε στα €75.339.301, επιτρέποντας την υλοποίηση άνω των 1.600 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €554 εκατομμύρια.

Κρήτη

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για την Περίοδο 2014-2020 ανήλθε στα €394.196.731, εκ των οποίων το ποσό των €315.357.383 αποτέλεσε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ποσό των €78.839.348 την εθνική συμμετοχή, επιτρέποντας την υλοποίηση άνω των 1.800 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €565 εκατομμύρια.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για την Περίοδο 2014-2020 ανήλθε στα €457.129.769, εκ των οποίων το ποσό των €365.703.811 αποτέλεσε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσό της εθνικής συμμετοχής ανήλθε στα €91.425.958, επιτρέποντας την υλοποίηση σχεδόν 1.800 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €639.098.846, εκ των οποίων τα €543.234.017 αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή.

Δυτική Ελλάδα

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για την Περίοδο 2014-2020 ανήλθε στα €449.335.884, εκ των οποίων το ποσό των 359.468.704 αποτέλεσε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσό της εθνικής συμμετοχής ανήλθε στα €89.867.180, επιτρέποντας την υλοποίηση άνω των 1.700 έργων σε όλη την Περιφέρεια.Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €628.447.202, με τη συνολική Ενωσιακή στήριξη να ανέρχεται στα €543.180.118.

Στερεά Ελλάδα

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος για την Περίοδο 2014-2020 ανήλθε στα €193.228.396, εκ των οποίων το ποσό των €96.614.198 αποτέλεσε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ποσό της εθνικής συμμετοχής να ανέρχεται στα €96.614.198, επιτρέποντας την υλοποίηση σχεδόν 1.400 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €426.065.902.

photo: pexels.com