ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΠΦΩ ΠΕΠΕΛΑΣΗ

Η Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, (γεννημένη στις ΗΠΑ και απόφοιτη του Harvard και του LSE) είναι Ομότιμη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο ΟΠΑ, όπου και στη παρούσα φάση διδάσκει στο πρόγραμμα ERASMUS το μάθημα ‘Startup Entrepreneurship.

Έχει συνεπιμεληθεί τους διεθνείς τόμους: Diaspora Entrepreneurial Networks: Four Centuries of History, (Berg, 2005), Entrepreneurship in Theory and History (Palgrave, Macmillan 2005) and Country Studies in Entrepreneurship – A Historical Perspective (Palgrave Macmillan, 2006). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και διεθνή περιοδικά με κριτές (όπως: Business History, Business History Review, Financial History Review, Journal of European Economic History, Journal of Applied Economics, Managerial and Decision Economics) σε θέματα οικονομικής ιστορίας καθώς και της ιστορίας της επιχειρηματικότητας/επιχείρησης στην διασπορά και την Ελλάδα (18ος-21ος αιώνας).

Έλαβε βραβείο to 2003 από το Ottoman Bank Archive για άρθρο που δημοσίευσε για τους Έλληνες τραπεζίτες της διασποράς. Είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Business History και έχει υπάρξει κριτής στο προαναφερθέν και άλλα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και στο Routledge και Oxford Bibliographies. Έλαβε μέρος στο πρώτο MOOC (Massive Open Online Course) στην Ελλάδα με τίτλο ‘Entrepreneurship Beyond Silicon Valley: The Greek story’.

Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ των εξής δύο ερευνητικών προγραμμάτων: ‘Ιστορία της Επιχειρηματικότητας και των Θεσμών’ και ‘Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης’ (το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής) . Υπήρξε Επιστημονική Συντονίστρια της μελέτης της διαΝΕΟΣις για την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (Ιανουάριος, 2022). Επιπλέον, έχει δραστηριοποιηθεί στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας με δύο ιδιότητες : Αφενός, ως συνιδρύτρια του TAKEOFFGREECE , (2015-2018) μίας πρωτοβουλίας για την στήριξη 40+/60+ start-uppers που παρείχε συμβουλές και οργάνωσε σεμινάρια, και αφετέρου ως μέλος του Senior Advisory Board του Fashion Revolution Greece, μίας οργάνωσης που προωθεί την ηθική επιχειρηματικότητα.

Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου της European Business History Association και της European Association of Evolutionary Political Economy. Επίσης, υπήρξε μέλος των ΔΣ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και της Κρατικής Σχολής Χορού.
Στη παρούσα φάση είναι επίσης Κύρια Ερευνήτρια στο Ελληνικό ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής με εξειδίκευση στο αντικείμενο ‘Επιχειρηματική Διεθνοποίηση και Διασπορά’.