ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Θεοδώρα Κανελλακοπούλου είναι Μαθηματικός/ Στατιστικός, απόφοιτη του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει MSc στα «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» του ίδιου τμήματος με ειδίκευση στην «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και εφαρμογές στις αποφάσεις» και ΜΒΑ με ειδίκευση στο Μάνατζμεντ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικεύεται σε ζητήματα οργάνωσης επιχειρήσεων ή και οργανισμών/ φορέων, απλούστευσης διαδικασιών, κατάρτισης και αξιολόγησης επιχειρησιακών σχεδίων ή προγραμμάτων, καθώς και διενέργειας πρωτογενών ερευνών. Έχει συμμετάσχει στην κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ και στην παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης σε ΟΤΑ και άλλους φορείς του Δημοσίου.