ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Η δίκαιη και συμπεριληπτική ανάπτυξη όλων των Περιφερειών τη χώρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των στόχων του Παρατηρητηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει με τεκμηρίωση και στοχευμένες δράσεις κάθε πρωτοβουλία που βοηθά σε αυτήν την κατεύθυνση. Ενόψει των Ευρωεκλογών του 2024, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διεξάγουν διάλογο με τις τοπικές Αρχές κάθε Περιφέρειας και με πρωταγωνιστές του πολίτες κάθε τόπου και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών συμμετέχει ενεργά σε αυτόν.

Η πρώτη από τη σειρά των εκδηλώσεων αυτών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διημερίδα στα Ιωάννινα στις 13-14 Ιανουαρίου 2023.  Το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολίτικών, με χαρά συνέβαλε και συμμετείχε ενεργά σε αυτή. Προχώρησε στην συνοπτική καταγραφή της συνεισφοράς των κοινοτικών πόρων στην ανάπτυξή της περιοχής καθώς και τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσω της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων της περιόδου 2021-2027.

Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ τη μελέτη που εκπόνησαν ο Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης και η Δήμητρα Τσίγκου, ερευνήτρια εξειδικευμένη σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας, θέμα το οποία συζητήθηκε ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα κονδύλια πολιτικής συνοχής και η Ήπειρος

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η ΕΕ διέθεσε €351,8 δισ. στην πολιτική συνοχής της, ποσό που συνιστούσε το 32,5% του συνολικού προϋπολογισμού της. Για τη χώρα μας προβλέφθηκαν στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής κονδύλια ύψους €17,8 δισ. τα οποία διοχετεύθηκαν στις 13 ελληνικές περιφέρειες, επιτρέποντας την υλοποίηση  περισσότερων από 22.000 έργων.

Στην Ήπειρο, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ανήλθε σε €337.076.281, εκ των οποίων €284.497.887  συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και €52.578.394 συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, επιτρέποντας την υλοποίηση άνω των 1.500 έργων σε όλη την Περιφέρεια. Μάλιστα, για την περίοδο 2021-2027, η κατανομή των κονδυλίων αυξήθηκε στα €426 εκατομμύρια.

Η συζήτηση με τα ΜΜΕ της Ηπείρου

Τα αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής αλλά κυρίως οι λόγοι για τους οποίους οι ευρωπαϊκές πολιτικές -και αντίστοιχα το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ- αφορούν κάθε κάτοικο της Ηπείρου, συζητήθηκαν τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης στα Ιωάννινα. Στο σχετικό σεμινάριο μίλησαν ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, η αναπληρώτρια επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νέλλη Παλαιολόγου και ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών και δημοσιογράφος του ευρωπαϊκού ρεπορτάζ Γιάννης Παπαγεωργίου.

Από αριστερά Νέλλη Παλαιολόγου, Γιάννης Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

Η επόμενη διημερίδα θα λάβει χώρα στο τέλος του μήνα στην Τρίπολη και θα αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών θα συμμετάσχει σε αυτή όπως και στο σύνολο των αντίστοιχων εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

photo:pexels.com