ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΡΑΜΑΣ

Ο Γ. Τάραμας είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με μεταπτυχιακές σπουδές στον Τραπεζικό κλάδο.

Έχει βαθιά κατανόηση της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και της παρακολούθησης έργων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 συγχρηματοδοτούμενα έργα, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το “σύνθημά του” είναι ότι όλες οι εταιρείες πρέπει να εργαστούν για να αφήσουν υψηλό κοινωνικό προϊόν στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, ώστε να μπορούν να αποπληρώνουν τα οφέλη που λαμβάνουν, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες.