ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ

Ο B. Κασιώλας είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές στο σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων, στην παιδαγωγική και στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στα πεδία της επιχειρηματικότητας, της δημόσιας διοίκησης, του πολιτισμού και της κοινωνικής συνοχής. Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο παρελθόν κατείχε διευθυντικές θέσεις σε τομείς σχετικούς με έργα συμβουλευτικής προς το δημόσιο τομέα, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεγάλης κλίμακας, καθώς και έργα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας δεδομένων. Μιλά αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και σουηδικά.