ΑΡΘΡΟ – ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με αφορμή τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύτηκε από το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών και το ΕΛΙΑΜΕΠ, απαντάμε σε δύο βασικά ερωτήματα – Γράφει ο καθ. Γιάννης Χαραλαμπίδης

Ποια είναι η κατάσταση των δήμων, όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν από τα sites τους;

Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο ψηφιοποίησης των δήμων είναι χαμηλό, ενώ δεν ακολουθείται μια κοινή πρακτική στο πλήθος και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, από τους δήμους.  Έτσι, ο διαδικτυακός τόπος ενός δήμου μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στο (α) να μην προσφέρει καθόλου διαδικτυακές υπηρεσίες που να ολοκληρώνονται ψηφιακά, στη χειρότερη περίπτωση, έως (β) να παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες μέχρι και το 40% των υπηρεσιών που παρέχει ένας δήμος, σε μια πολύ καλή περίπτωση. Το παραπάνω “έλλειμμα αυτοματοποίησης” μέσω ψηφιακών μέσων γίνεται άμεσα αντιληπτό, όταν το ανάλογο ποσοστό αυτοματοποίησης και προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών στο δείκτη DESI της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει το 90% για τις χώρες που ηγούνται.

Επιπλέον ζητήματα που έφερε στο φως η έρευνα, επίσης σχετίζονται με σημαντικά θέματα:

Ελάχιστος αριθμός δημοτικών διαδικτυακών τόπων παρέχουν τη δυνατότητα περιήγησης, ή σχετικές πληροφορίες, στα Αγγλικά.

Δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος ταυτοποίησης των χρηστών, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μέθοδοι ταυτοποίησης. Η εθνικά παρεχόμενη μέθοδος ταυτοποίησης χρήστη από το TAXIS-ΓΓΠΣΔΔ αγνοείται από τους 2 στους 3 δήμους.

Οι δήμοι δεν διαθέτουν τυποποιημένο μητρώο των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Κάθε δήμος έχει κάνει διαφορετική επιλογή από υπηρεσίες τις οποίες εξυπηρετεί μέσα από τον ιστότοπό του, ενώ παράλληλα υπάρχουν περιπτώσεις που οι ίδιες υπηρεσίες διαθέτουν διαφορετικό όνομα ή διαφορετικά δικαιολογητικά. Τόσο το υπό ανάπτυξη εθνικό μητρώο διαδικασιών ΜΙΤΟΣ, αλλά και η τυποποίηση που έχει επιτευχθεί στο έργο Αναμόρφωσης Διαδικασιών των ΟΤΑ, της ΕΕΤΑΑ, δεν έχουν φυσικά ακόμη υιοθετηθεί.

Ποιες είναι μερικές προτάσεις με ισχυρό αντίκτυπο, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων μας;

1. Άμεση θέσπιση και υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου προδιαγραφών για την συνολική ψηφιακή οργάνωση και παρουσία των δήμων στο διαδίκτυο. Απλές οδηγίες που να καλύπτουν τα sites, τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, τα κοινωνικά δίκτυα, και όλη τη σχετική πληροφορία.

3. Σχεδιασμός και υλοποίηση Έργου Ανάπτυξης Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος για το σύνολο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, το οποίο θα υποστηρίζει την πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και την παροχή του συνόλου υπηρεσιών των Δήμων με ψηφιακά μέσα και ενιαίο τρόπο.

4. Προώθηση της χρήσης των υποδομών του G-Cloud και των σχετικών Web Services από τους δήμους, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

5. Διασφάλιση της  ορθής διοίκησης των έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των δράσεων / εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων με δέσμευση κάθε δήμου για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, και έλεγχο σε βάθος χρόνου, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ.

6. Υποστήριξη των Δήμων, από κατάλληλες ομάδες συμβούλων πληροφορικής που θα εφαρμόζουν κοινές μεθοδολογίες και εργαλεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ.

Βεβαίως, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, όπως και γίνεται τόσο από πολλούς δήμους, όσο και σε κεντρικό επίπεδο, με τις πρωτοβουλίες του gov.gr και της υποδομής διαλειτουργικότητας GovHub, για την ψηφιοποίηση βασικών μητρώων, την ανάπτυξη και αξιοποίηση υπηρεσιών ιστού (web services), και την προσφορά προδραστικών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα σε με τα παραπάνω, πρέπει να προωθούμε και τα  ζητήματα ανοικτών δεδομένων, διαφάνειας και καταστολής της διαφθοράς μέσω της πληροφορικής, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων μέσω ηλεκτρονικής συμμετοχής, νέων υπηρεσιών έξυπνης πόλης, και ότι μπορεί η πληροφορική να κάνει για να καλυτερεύσει τη ζωή μας στις πόλεις.

* Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης είναι Καθηγητής – Ψηφιακή Διακυβέρνηση –  Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Επικεφαλής της ομάδας που εκπόνησε τη σχετική μελέτη για το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στις 19.12.2022 στο capital.gr